ช่วง พ.ศ. 2469

1

ก่อตั้ง Toyo Rayon Co., Ltd.

4

ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างโรงงานชิงะ

2479

7

ก่อตั้ง Toyo Kenshoku (ปัจจุบัน โรงงานเอะฮิเมะ)

2481

2

ก่อตั้งโรงงานเซตะ

2484

5

ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์และปั่นหลอมเส้นใยไนล่อน 6 (ชิงะ)

6

ก่อตั้งโรงงานไอชิ (ควบรวมกิจการในลักษณะรวมกับกิจการใหญ่โดยรวมกับ Shonaigawa Rayon และบริษัทอื่นๆ)

2487

3

เข้าซื้อกิจการของ Showa Industry Co., Ltd. (ปัจจุบัน Toray Fine Chemicals Co., Ltd.)

2496

3

เริ่มต้นทำการตลาดไนลอนเรซิน AMILAN™

10

ก่อตั้ง Toyo Nylon Knit Products (ปัจจุบัน Toray Textiles, Inc.)

2501

3

ก่อตั้งโรงงานมิชิมา

เริ่มต้นผลิตเส้นใยพอลิเอสเตอร์ TETORON™

8

ก่อตั้ง Toyo Metallizing Co., Ltd. (ปัจจุบัน Toray Advanced Film Co., Ltd.)

2502

10

เริ่มต้นผลิตฟิล์มพอลิเอสเตอร์ LUMIRROR™

ช่วง พ.ศ. 2503

3

ก่อตั้งโรงงานโอกะซะกิ

6

ก่อตั้ง Toyo Rayon Science Foundation (ปัจจุบัน Toray Science Foundation)

8

ก่อตั้ง Toyo Construction Co., Ltd. (ปัจจุบัน Toray Engineering Co., Ltd.)

2507

2

เริ่มต้นผลิตและทำการตลาดเรซิน TOYOLAC™ ABS (นาโกย่า)

3

เริ่มต้นผลิตเส้นใยอะคริลิก TORAYLON™ เพื่อการค้า (เอะฮิเมะ)

6

ก่อตั้ง Toyo Products Co., Ltd. (ปัจจุบัน Du Pont-Toray Co., Ltd.) ที่เกิดจากการลงทุนโดยเท่าเทียมกันระหว่าง Toyo Rayon และ Du Pont

เริ่มต้นผลิตและทำการตลาดเส้นใยยาวพอลิเอสเตอร์ SILLOOK™ เพื่อใช้แทนไหมธรรมชาติ

2508

12

ก่อตั้ง Toray New York, Inc. (ปัจจุบัน Toray Industries (America), Inc.) ในสหรัฐอเมริกา

2509

3

เริ่มต้นผลิตและทำการตลาด PROMILAN™ ไนลอน 66

12

ก่อตั้ง Toray Silicone Co., Ltd. (ปัจจุบัน Dow Corning Toray Co., Ltd.) ที่เกิดจากการลงทุนโดยเท่าเทียมกันระหว่าง Toyo Rayon และ Dow Corning ในสหรัฐอเมริกา

2511

9

เริ่มต้นผลิตและทำการตลาดโฟมพอลิโอเลฟิน TORAYPEF™ แบบเต็มรูปแบบ (ชิงะ)

ช่วง พ.ศ. 2513

2513

1

Toyo Rayon Co., Ltd. เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Toray Industries, Inc.

3

ก่อตั้งโรงงานชิบะ

7

เปิดตัวผ้าไม่ทออัลตราไมโครไฟเบอร์ ECSAINE™ ที่มีเนื้อสัมผัสแบบหนังกลับ

10

ก่อตั้งโรงงานสึจิอุระ

2514

3

ก่อตั้งโรงงานโตไก

7

ก่อตั้งโรงงานกิฟุ

8

เริ่มต้นทดสอบการผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ TORAYCA™ (ชิงะ)

10

ก่อตั้ง P.T. Indonesia Toray Synthetics ในอินโดนีเซีย

2516

2

ก่อตั้ง Penfibre Sdn. Berhad ในมาเลเซีย

3

เริ่มต้นผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ TORAYCA™ (เอะฮิเมะ)

4

ก่อตั้ง Nan Sing Dyeing Works (Malaysia) (ปัจจุบัน Penfabric Sdn. Berhad) ในมาเลเซีย

2517

1

ก่อตั้ง Toray Industries (H.K.) Ltd.

4

ก่อตั้ง Iganto S.p.A. (ปัจจุบัน Alcantara S.p.A.) ในอิตาลี

2518

6

ก่อตั้งโรงงานอิชิกาวะ

2519

12

เริ่มต้นผลิตและทำการตลาดเรซิน TORAYCON™ PBT

2520

9

เริ่มต้นผลิตเพลทพิมพ์ภาพพิมพ์นูนแบบไวแสง TORELIEF™ แบบเต็มรูปแบบ (โอกะซะกิ)

2521

6

ก่อตั้ง Toray Research Center Inc.

2522

10
เปิดตัวเพลทการพิมพ์แบบออฟเซ็ท TORAY WATERLESS PLATE™ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ

เปิดตัวเพลทการพิมพ์แบบออฟเซ็ท TORAY WATERLESS PLATE™ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ

ช่วง พ.ศ. 2523

2523

1

ก่อตั้ง Toray Medical Co., Ltd.

11

เริ่มต้นผลิตส่วนประกอบเมมเบรนของกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ROMEMBRA™ (ชิงะ)

2524

8

เปิดตัวคอนแทคเลนส์ BREATH-O™

2525

1

จัดทำ Toray Industries, Inc. สำนักงานในกรุงโซลแล้วเสร็จ

11

ก่อตั้ง Toray Construction Co., Ltd.

12

ก่อตั้ง Société des Fibres de Carbone S.A. (SOFICAR) (ปัจจุบัน Toray Carbon Fibers Europe S.A.) ในฝรั่งเศสเพื่อผลิตและทำการตลาดคาร์บอนไฟเบอร์ในยุโรป

2526

11

จัดทำห้องปฏิบัติการ "Technorama" ที่จำลองสภาพอากาศเทียมแล้วเสร็จ (ชิงะ)

2528

4

ก่อตั้ง Technology Center เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ในการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา (ชิงะ)

5

Toray ซื้อ Trea Industries Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิตฟิล์มพอลิโพรพิลีนของสหรัฐอเมริกา (ปัจจุบัน Toray Plastics (America) Inc.)

8

จัดทำ Toray Industries, Inc. สำนักงานปักกิ่งแล้วเสร็จ

9

เปิดตัว MICTRON™ ฟิล์มอรามิดประเภทพารา

2529

4

กำหนดปรัชญาองค์กรเพื่อรำลึกถึงการทำธุรกิจครบรอบ 60 ปี

6

ก่อตั้ง Toray Corporate Business Research, Inc.

7

เริ่มต้นทำการตลาดเครื่องกรองน้ำสำหรับบ้าน TORAYVINO™

12

ก่อตั้ง Toray International, Inc.

2530

4

เริ่มต้นทำการตลาดผ้าทำความสะอาด TORAYSEE™ ประสิทธิภาพสูง

2531

4

ก่อตั้งแผนกบริษัทในเครือ แผนกเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารสนเทศ

6

ก่อตั้งแผนกระหว่างประเทศ

2532

3

เข้าซื้อกิจการ Samuel Courtauld & Co. (สหราชอาณาจักร) (ปัจจุบัน Toray Textiles Europe Ltd.)

4

ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่อาคารที่สอง (ในอุระยะซุ ชิบะ) แล้วเสร็จ (*ปิดในปี 2558)

ช่วง พ.ศ. 2533

2533

4

TORAYCA™ พรีเพกคาร์บอนไฟเบอร์ได้รับการรับรองให้เป็นวัสดุโครงสร้างหลักสำหรับเครื่องบินโดยสาร Boeing

ก่อตั้ง Toray Industries, Inc. สำนักงานยุโรป (ปัจจุบัน Toray Industries Europe GmbH ในเยอรมนี) แล้วเสร็จในสหราชอาณาจักร

7

ก่อตั้ง Toray Plastics (Malaysia) Sdn. Berhad

2534

4

เปิดตัว AP-G 2000 วิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กร

2535

5

ก่อตั้ง Toray Composite (America), Inc.

2536

11

เริ่มต้นทำการตลาดฟิลเตอร์สี TOPTICAL™

2538

4

จัดตั้งระบบปรัชญาการบริหารจัดการ

7

ก่อตั้ง STEMCO, Ltd. ในเกาหลี

11

ก่อตั้ง Toray Fibers (Nantong) Co., Ltd. ในจีน

2540

5

ก่อตั้ง Toray Carbon Fibers America, Inc. ในสหรัฐอเมริกา

9

ก่อตั้ง Toray Textiles Central Europe s.r.o. ในสาธารณรัฐเช็ก

ช่วง พ.ศ. 2543

2543

10

ก่อตั้ง Toray Advanced Computer Solution, Inc.

2544

1

ก่อตั้ง Eitopia Co., Ltd.

7

ก่อตั้ง Yihua Toray Polyester Film Co., Ltd.

2545

2

ก่อตั้ง Toray Film Products (Hong Kong) Ltd. ในฮ่องกง

3
東麗繊維研究所(中国)

ก่อตั้ง Toray Fibers & Textiles Research Laboratories (China) Co., Ltd. ในจีน

4

ก่อตั้ง Toray Film Products (Zhongshan) Ltd. ในจีน

กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรในระยะยาว "AP-New TORAY21"

เริ่มต้นโครงการปฏิรูปองค์กร "Project New TORAY21"

7

ก่อตั้งบริษัทแม่ในจีน ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

เข้าซื้อธุรกิจฟลูโอโรไฟเบอร์ของ Du Pont และก่อตั้ง Toray Fluorofibers (America), Inc. ในสหรัฐอเมริกา

2546

5

เปิด Advanced Materials Research Laboratories (คะมะกุระ)

2547

4

จัดทำโครงการ Midterm Management Issues ที่ชื่อว่า "Project NT-II"

7

ควบรวมกิจการ Toyo Metalizing Co., Ltd. และ Toray Plastic Films Co., Ltd. เป็น Toray Advanced Film Co., Ltd.

Suido Kiko Kaisha, Ltd. และ Chori Co., Ltd. กลายเป็นบริษัทในเครือ

2548

7

ก่อตั้ง Toray Jifa (Qingdao) Textile Co., Ltd. ในจีน

2549

4

เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการที่มีความครอบคลุมเพื่อเป็นผู้จัดหาวัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์ให้แก่ Boeing 787 ในระยะยาว

5

กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรในระยะยาว "AP-Innovation TORAY21" และกลยุทธ์ในระยะกลางสำหรับธุรกิจ รวมทั้งโครงการ "Innovation TORAY 2010"

6

เริ่มต้นความร่วมมือทางกลยุทธ์กับ UNIQLO Co., Ltd.

ก่อตั้ง Toray Membrane USA, Inc. ในสหรัฐอเมริกา

11

ก่อตั้ง Toray Polytech (Nantong) Co., Ltd. ในจีน

2550

8

ควบรวมกิจการของบริษัทแฟชั่น Toray Group เป็น Toray Diplomode, Inc.

2551

2

ก่อตั้ง Toray Films Europe S.A.S. ในฝรั่งเศส

6

เปิด Automotive Center (นาโกย่า)

8

เริ่มต้นทำการค้าอย่างเต็มรูปแบบสำหรับ PICASUS™ ฟิล์มเรซินเมทัลลิกแวววาวที่ขึ้นรูปทรงได้ง่ายและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระดับต่ำ

10

ได้รับรางวัล Humanitarian Award ปี 2551 จาก United Nations Association of New York เนื่องด้วยกิจกรรมการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม CSR ที่มีเป้าหมายเพื่อการเติบโตทางสังคมอย่างยั่งยืนและการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

12

ทำให้ Towa Orimono Co., Ltd. (ปัจจุบัน Toray Amtecs Inc.) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทแม่ลงทุนเองทั้งหมด

2552

4

ก่อตั้ง Automotive & Aircraft Center (นาโกย่า)

7

เริ่มต้นการปฏิบัติการของโรงงานพรีเพกคาร์บอนไฟเบอร์แห่งใหม่ที่โรงงานอิชิกาวะ

ก่อตั้ง Toray BlueStar Membrane Co., Ltd. ในจีน

8

ก่อตั้งฐานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำ Toray Singapore Water Research Center ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง

ช่วง พ.ศ. 2553

2553

1

ก่อตั้ง Toray Tonen Specialty Separator (ปัจจุบัน Toray Battery Separator Film Co., Ltd.) ในญี่ปุ่น

4

Daimler AG ตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาพลาสติกชนิดเสริมแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

5

Toray เซ็นสัญญาการจัดหาพื้นฐานในระยะยาวกับ EADS (Airbus) เพื่อเป็นผู้จัดหาพรีเพกคาร์บอนไฟเบอร์

7

Toray และ UNIQLO Co., Ltd. ตกลงทำ "แผนห้าปีครั้งที่สองภายใต้ความร่วมมือทางกลยุทธ์"

2554

1

ก่อตั้ง Environment & Energy Center (เซตะ)

2

กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรระยะยาว “AP-Growth TORAY 2020” และแผนการบริหารระยะกลาง “Project AP-G 2013”

5

ก่อตั้ง Toray Advanced Film Kaohsiung Co., Ltd. ในไต้หวัน

6

ก่อตั้ง Toray Medical (Qingdao) Co., Ltd. ในจีน

ก่อตั้ง Euro Advanced Carbon Fiber Composites GmbH ในเยอรมนี

7

เปิดศูนย์ยานยนต์ในประเทศจีนที่เซี่ยงไฮ้

9

ก่อตั้ง P.T. Toray Polytech Jakarta ในอินโดนีเซีย

11

ก่อตั้ง Toray Advanced Materials Research Laboratories (China) Co., Ltd. ในจีน

2555

7

ก่อตั้ง Toray Plastics (Chengdu) Co., Ltd. ในจีน

11

ก่อตั้ง Toray do Brasil Ltda. ในบราซิล

2556

3

ฉลองการทำธุรกิจในราชอาณาจักรไทยครบรอบห้าสิบปี

ฉลองการทำธุรกิจในสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบสี่สิบปี

4

ฉลองการทำธุรกิจในมาเลเซียครบรอบสี่สิบปี

เข้าซื้อกิจการของ DOME CARBON MAGIC LTD. (ปัจจุบัน Toray Carbon Magic Co., Ltd.)

9

ซื้อหุ้นทั้งหมดใน Zoltek Companies, Inc. ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคาร์บอนไฟเบอร์ชนิด Large Tow

11

Toray Advanced Materials Korea Inc. ได้รับบุริมสิทธิ์ในการเจรจาเรื่องการซื้อหุ้นของ Woongjin Chemical Co., Ltd. (ปัจจุบัน Toray Chemical Korea Inc.) ในสาธารณรัฐเกาหลี

2557

1
hitoe®

พัฒนาวัสดุทำงาน hitoe™ ที่ช่วยให้สามารถวัดข้อมูลทางชีววิทยาได้อย่างต่อเนื่อง

2

กำหนดแผนการบริหารระยะกลาง "Project AP-G 2016"

9

ก่อตั้ง Toray Kusumgar Advanced Textile Private Limited ในอินเดีย

ก่อตั้ง Toray Resin Mexico S.A. de C.V. ในฐานะที่เป็นธุรกิจด้านการผสมในสหรัฐเม็กซิโก

11

ก่อตั้ง Toray Membrane Middle East LLC ซาอุดิอาระเบีย

2558

1

ก่อตั้ง Composite Materials (Italy) s.r.l. ในอิตาลี

4

ก่อตั้ง Toray Resins Europe GmbH. ในเยอรมนี

7

ก่อตั้ง Greenerity GmbH ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมเซลล์เชื้อเพลิง/การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

8

ก่อตั้ง Toray Industries Europe GmbH. ในเยอรมนี

9

ก่อตั้ง Delta Tech S.p.A. ในอิตาลี

11

Toray และ UNIQLO Co., Ltd. ตกลงทำ "แผนห้าปีครั้งที่สามภายใต้ความร่วมมือทางกลยุทธ์"

เซ็นสัญญาระยะยาวที่มีความครอบคลุมกับ The Boeing Company เพื่อทำหน้าที่จัดหาพรีเพกคาร์บอนไฟเบอร์ TORAYCA™ สำหรับใช้ในการผลิตอากาศยาน Boeing 777X ใหม่ นับเป็นการขยายสัญญาการจัดหาที่มีอยู่สำหรับ Boeing 787 Dreamliner

2559

4

ตัดสินใจก่อตั้ง R&D Innovation Center for the Future (ชิงะ)

6

Toray WBD Membrane Technology (JS) Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในประเทศจีน

7

โดยการตัดสินใจที่จะเริ่มธุรกิจถุงลมนิรภัยสำหรับรถยนต์ที่ทำจากเส้นใยไนลอนและผ้าครั้งแรกในประเทศเม็กซิโก

10

งาน Toray Advanced Materials Symposium 2016 และ Toray Advanced Materials Exhibition 2016 จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติโตเกียวที่เมืองโตเกียว

2560

2

พร้อมกำหนดวิสัยทัศน์โปรแกรมการจัดการระยะกลางที่เรียกว่า “Project AP-G 2019”

4

Toray Composite Materials America, Inc. ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา

5

Toray Malaysia Systems Solution Sdn. Berhad ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย

10

เปิดศูนย์ Automotive Center Europe ในประเทศเยอรมนี

UNIQLO และ Toray เป็นเจ้าภาพจัดงาน Apparel Expo ในนิวยอร์ก

11

Toray Polytech (Foshan) Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในประเทศจีน

2561

4

Toray Industries Hungary Kft. ก่อตั้งขึ้นในฮังการี

6

TECHNORAMA GIII ศูนย์พัฒนาสิ่งทอและเสื้อผ้ารุ่นใหม่ของ Toray เสร็จสมบูรณ์แล้ว

7

Toray TCAC Holding B.V. และ TenCate Advanced Composites USA, Inc. ก่อตั้งขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา

วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Toray Group ได้รับการบัญญัติแล้ว

11

เปิดศูนย์ยานยนต์ในประเทศจีนที่เซี่ยงไฮ้

2562

4

Toray Industries Korea Inc. ก่อตั้งขึ้นในเกาหลี

6

Toray Membrane (Foshan) Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในจีน

7

Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited ก่อตั้งขึ้นในไทย

12

R&D Innovation Center for the Future เปิดในชิงะ