History

2533

Boeing 777 ©Boeing
Boeing 777 ©Boeing
Boeing 787 Photo All Nippon Airways Co., Ltd.
Boeing 787 Photo All Nippon Airways Co., Ltd.
คาร์บอนไฟเบอร์ TORAYCA™
คาร์บอนไฟเบอร์ TORAYCA™

พรีเพกคาร์บอนไฟเบอร์ TORAYCA™ ได้รับการรับรองให้เป็นวัสดุโครงสร้างหลักสำหรับเครื่องบินโดยสารของ The Boeing Company

ในปี 2504 เส้นใยอนินทรีย์ได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงในพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย (FRP) สำหรับใช้งานในด้านอวกาศ ในปีนั้น Toray ได้เริ่มต้นทำการวิจัยในด้านนี้และประสบความสำเร็จในการพัฒนาคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้โพลิอะคลิโลไนไทรล์ในปี 2513 ในปี 2514 การทดสอบการผลิต (1 t/เดือน) ได้เริ่มต้นขึ้นในชิงะ และเริ่มทำยอดขายภายใต้ชื่อ TORAYCA™ จากนั้น ในปี 2516 โรงงานผลิตแบบเต็มรูปแบบ (5 t/เดือน) ได้เปิดการปฏิบัติการในเอะฮิเมะ ในตอนแรก ประโยชน์การใช้งานหลักๆ ได้แก่ การผลิตคันเบ็ดตกปลา ไม้กอล์ฟ และผลิตภัณฑ์ด้านการกีฬาอื่นๆ ในขณะเดียวกัน เรายังสั่งสมความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราในฐานะที่เป็นวัสดุโครงสร้างลำดับที่สองในการใช้งานด้านอากาศยานอีกด้วย และในปี 2533 พรีเพก Toray จึงได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกให้ใช้เป็นวัสดุโครงสร้างหลัก (ในการประกอบส่วนหาง) สำหรับ Boeing 777 เพื่อเป็นการสนองตอบ เราจึงได้จัดตั้งธุรกิจขึ้นในสหรัฐอเมริกาในรูปแบบของบริษัทด้านการผลิตพรีเพกในปี 2535 และบริษัทด้านการผลิตเส้นใยดิบในปี 2540 สำหรับ Boeing 787 ซึ่งนำมาใช้งานในปี 2554 พรีเพกและผ้า TORAYCA™ ถูกนำมาใช้งานกับทั่วทั้งองค์ประกอบโครงสร้างหลักทั้งหมด รวมทั้งปีกหลัก