นโยบายพื้นฐาน

การแสวงหาขีดจำกัดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
– สาขาเทคนิคของ Toray–

เทคโนโลยีหลักของ Toray Group คือ “เคมีอินทรีย์สังเคราะห์” “เคมีโพลิเมอร์” “เทคโนโลยีชีวภาพ” และ “นาโนเทคโนโลยี” จากพื้นฐานของเทคโนโลยีเหล่านี้ เรากำลังพัฒนาไปสู่ความลึกซึ้งที่เพิ่มขึ้นและการหลอมรวมกันของเทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆ เช่น การทำโพลิเมอไรเซชัน, การผลิตเส้นด้าย, การแปรรูปโดยใช้เส้นใย, การแปรรูปฟิล์ม, และการสังเคราะห์อินทรีย์ที่ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ขยายการดำเนินงานของเราจากเส้นใยและสิ่งทอไปยังฟิล์ม, สารเคมี, และเรซินพลาสติก นอกจากนี้เรายังสร้างวัสดุขั้นสูงและพัฒนาธุรกิจในสาขาวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ, วัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์, เภสัชภัณฑ์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, และการบำบัดน้ำ

Toray’s Technical Fields

กลยุทธ์วิจัยและพัฒนา

  • ลงทุน 220 พันล้านเยนให้กับการวิจัยและพัฒนาตลอด 3 ปีเริ่มจากปีงบประมาณ 2020
  • ลงทุนกับทรัพยากรในเรื่องขนาดใหญ่และมีผลกำไรสูงเพื่ออนาคต
  • อัปเกรดและเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาและการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
  • ส่งเสริมเรื่องต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีวัสดุที่ก้าวล้ำมากขึ้น, วัสดุทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่/เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเทคโนโลยีดิจิตอลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

50% ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจะได้รับการจัดสรรให้กับฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 30% ให้กับนวัตกรรมเพื่อชีวิต

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออนาคต

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออนาคต

R&D Expenses