การวิจัยและพัฒนา

ข้อความจาก CTO

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท Toray Group ได้เริ่มวิจัยและพัฒนาวัสดุขั้นสูงอย่างต่อเนื่องโดยยึดตามความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีจะมอบกุญแจสำคัญในการสร้าง Toray ในวันพรุ่งนี้

นโยบายพื้นฐาน

การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีของ Toray Group มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีหลักของเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีโพลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี

การวิจัยและพัฒนาโดยใช้จุดแข็งร่วมของเรา

ในฐานะบริษัทที่มีส่วนร่วมในสังคมผ่านวัสดุที่ล้ำหน้าของบริษัท เรากำลังก้าวสู่อนาคตด้วยการรวมจุดแข็งและนวัตกรรมแบบเปิดของกลุ่มบริษัทโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นการปฏิวัติและการแสวงหาขีดจำกัดสูงสุดของเทคโนโลยีหลักของเรา