เรซิน

สรุปธุรกิจ

เรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์เรซินและเรซินหล่อที่หลากหลาย รวมถึงพลาสติกวิศวกรรม เช่น PPS ไนลอน และ PBT เรซินของ Toray ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อชิ้นส่วนและวัสดุของรถยนต์ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% ของผลผลิตของกลุ่ม Toray ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์