MATERIALS CHANGE OUR LIVES

Toray at a glance

News

Toray at a glance

นี่คือภาพรวมของ Toray ผู้ผลิตวัสดุที่ให้บริการวัสดุที่ทันสมัยและสนับสนุนนวัตกรรมทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ความยั่งยืน

เรากำหนดให้เป็นภารกิจของเราในการนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและวัสดุขั้นสูงที่มอบโซลูชันที่แท้จริงสำหรับความท้าทายที่โลกต้องเผชิญอยู่ด้วยการพัฒนาที่สมดุลและมีความยั่งยืน

มุมมองโลกสี่ประการตามที่ Toray Group จินตนาการไว้ในปี 2050

โลกที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถูกลบล้างด้วยการดูดซับโดยสิ้นเชิง

โลกที่มีการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

โลกที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู มีน้ำและอากาศที่สะอาดสำหรับทุกคน

โลกที่ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและสุขอนามัยที่ดี

กลุ่มโทเรในประเทศไทย

กลุ่มโทเรในประเทศไทย