สารเคมี

สรุปธุรกิจ

เราให้บริการเส้นใยสังเคราะห์และวัตถุดิบสำหรับพลาสติก วัตถุดิบสำหรับสารเคมีทางการแพทย์และทางการเกษตร อนุภาคขนาดเล็กกว่าไมครอน ตลอดจนยารักษาสัตว์ เช่น สารต้านการติดเชื้อสำหรับสัตว์ และยารักษาโรคไตเรื้อรังในแมว

เว็บไซต์รายละเอียดสินค้า