กลุ่มบริษัทในประเทศไทย

บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดูแลการบริหารงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายผ้าสปัน ผ้าฟิลาเม้นท์ ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมเรย่อน ผ้าถัก ด้ายสำหรับผ้ายีนส์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต
(เส้นด้ายเคลือบ และผ้าทำถุงลมนิรภัย)

บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเส้นใยสังเคราะห์ เม็ดพลาสติก และฟิล์ม

บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
จัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทโทเรทั้งใน และต่างประเทศ

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่าย Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP)

บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท โทเร ไฮบริด คอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่าย tire cord, single-ended cord และ pile yarn สำหรับทำพรม

บริษัท โซดะ หน่ำเซียน อะโรมาติก (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออกวัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุเจือปนอาหาร และเคมีภัณฑ์

บริษัท เซลลูโลซิก ไบโอแมส เทคโนโลยี จำกัด
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำตาลเซลลูโลซิกจากกากชานอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร