ประวัติความเป็นมา

2562 7 ก่อตั้งบริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากการควบรวมบริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)
2560 1 ก่อตั้ง บริษัท เซลลูโลซิก ไบโอแมส เทคโนโลยี จำกัด (CBT)
2559 8 ก่อตั้ง บริษัท โซดะ หน่ำเซียน อะโรมาติก (ประเทศไทย) จำกัด (SNA)
6 ก่อตั้ง บริษัท โทเร ไฮบริด คอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (THCT)
2557 9 ก่อตั้งบริษัท โทเรอินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (TITH) โดยแปรสภาพมาจากบริษัท โทเรอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (TITL)
2556 12 ก่อตั้ง บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (TPPT)
4 โทเรเข้าถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด (CMTH) (เดิมชื่อ บริษัท โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) จำกัด)
ก่อตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2548 9 บริษัท โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น
2546 10 ก่อตั้ง บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS) จากการรวมกันของ บริษัท โทเรไนล่อนไทย จำกัด บริษัท โทเรไฟเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สามทีเอ็ม พลาสติก จำกัด
2545 5 ก่อตั้ง บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด (TPRC)
ก่อตั้ง บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (TTH)
2544 5 ก่อตั้ง บริษัท โทเรอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (TITL)
2537 2 ก่อตั้ง มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TTSF)
2534 4 ก่อตั้ง บริษัท โทเรไฟเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (TFL)
2532 5 บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2531 1 ก่อตั้ง บริษัท สามทีเอ็ม พลาสติก จำกัด (3TP)
2524 10 บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2515 โทเรเข้ามาถือหุ้นครึ่งหนึ่งของบริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด และร่วมบริหารงาน
2506 12 ก่อตั้ง บริษัท โทเรไนล่อนไทย จำกัด (TNT)
3 ก่อตั้ง บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (TTTM)
2503 5 บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (LTX) ได้ก่อตั้งขึ้น