วิศวกรรม

สรุปธุรกิจ

Toray Group กำลังพัฒนาธุรกิจที่หลากหลายทั่วทั้ง Group เพื่อตอบสนองต่อความหลากหลายของตลาด ความพยายามของเราในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในภาคส่วนต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย วัสดุก่อสร้าง และวิศวกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

เว็บไซต์รายละเอียดสินค้า