ข้อความจาก CTO

วัสดุล้ำสมัยนำไปสู่อุตสาหกรรมที่ก้าวล้ำหน้า

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กลุ่มโทเรมีการวิจัยและพัฒนาวัสดุล้ำสมัยมาอย่างต่อเนื่องโดยเรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโทเร ในอนาคต คนส่วนมากมักไม่คำนึงถึงหรือให้ความสำคัญกับวัสดุเพราะวัสดุถูกรวมอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย แต่หลายครั้งในประวัติศาสตร์ ก็ได้พิสูจน์ว่าวัสดุล้ำสมัยหลายชนิดทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในยุคต่อมา ตัวอย่างเช่น การคิดค้นโพลิเมอร์สังเคราะห์ได้จุดประกายและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมมากมายซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมในปัจจุบันอย่างเส้นใยสังเคราะห์ และพลาสติก ในทำนองเดียวกัน การค้นพบสารกึ่งตัวนำก็นำไปสู่อุตสาหกรรมทรานซิสเตอร์ LSI และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมเครื่องบินแบบใหม่ก็กำลังได้รับการพัฒนาซึ่งก็ด้วยการนำวัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์เข้ามาใช้ ดังนั้น เพื่อมอบแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงให้กับปัญหาที่ท้าทายอย่างปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน คงไม่มีวิธีอื่นใดที่ดีไปกว่าการค้นพบเทคโนโลยีและวัสดุใหม่ๆ เพราะหากปราศจากนวัตกรรมดังกล่าวแล้ว เราอาจไม่มีผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่สามารถดึงดูดตลาดได้

ความพยายามอย่างไม่ลดละบนพื้นฐานความเข้าใจถึงคุณค่าของวัสดุ

วัสดุแต่ละชนิดนั้น กว่าจะพัฒนาจนสามารถผลิตเพื่อจัดจำหน่ายได้ ต้องใช้ระยะเวลามากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น โทเรเริ่มค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับคาร์บอนไฟเบอร์ในปี 1961 แต่การผลิตเพื่อจัดจำหน่ายเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีก 10 ปีในปี 1971 และทุกวันนี้เส้นใยเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้ในการผลิตเครื่องบินจำนวนมาก เช่น Boeing 787 บริษัทเคมีในต่างประเทศหลายแห่งได้ถอนตัวจากการพัฒนาคาร์บอนไฟเบอร์ หรือลดขนาดการวิจัยลง แต่โทเรยังมองเห็นถึงคุณค่าและศักยภาพที่แฝงอยู่ในการนำมาผลิตเป็นวัสดุ จึงได้ทุ่มเทการทำงานอย่างไม่ลดละ พัฒนาธุรกิจนี้โดยการนำไปผลิตคันเบ็ดตกปลา และก้านไม้กอล์ฟ ขณะเดียวกันก็มองไปในระยะยาวถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมอากาศยาน ความสามารถในการมองเห็นคุณค่าของวัสดุ และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลงทุนลงแรงนี้ นับเป็นจุดแข็งของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของโทเร และเป็นเบื้องหลังที่ก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง ฝ่ายบริหารของเรายังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และหลายปีที่ผ่านมานี้เราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนาที่ถือเป็นสาระสำคัญเลยเมื่อคิดเทียบจากสัดส่วนของยอดขาย ประเด็นนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นต่อการวิจัยและพัฒนาของโทเรที่จะมีอย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วย

สร้างมูลค่าใหม่ด้วยการรวมหลากหลายเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน

ลักษณะเฉพาะตัวอีกอย่างหนึ่งของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของโทเร คือความชำนาญในการรวมเอาสายงาน และวัฒนธรรมที่ต่างกันเข้าไว้ด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าใหม่จากการรวมตัวกันนี้ โทเรได้รวมศูนย์งานวิจัยและพัฒนาทั้งหมดของบริษัทไว้ในองค์กรเดียวที่เรียกว่าศูนย์เทคโนโลยี การที่มีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาอยู่รวมกันในองค์กรการวิจัยและพัฒนาอย่างไม่แบ่งแยก ทำให้การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น ด้วยการผสมผสานหลากหลายเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน และในขณะเดียวกันยังทำให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่รวมไว้ด้วยกันนี้ จากการใช้เทคนิคและความรู้ในหลากหลายสาขาเพื่อแก้ปัญหาในขอบข่ายธุรกิจนั้น การจะประสบความสำเร็จในนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโทเร และนวัตกรรมเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นขอบข่ายธุรกิจที่โทเรมุ่งเน้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องเอื้อให้เกิดการผสานความร่วมมือระหว่างกันผ่านการจัดกิจกรรมระหว่างบริษัท การร่วมมืออย่างใกล้ชิด และการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคนิค ปัจจัยสำคัญของนวัตกรรม คือการระบุถึงความต้องการของลูกค้าและคุณค่าของเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้จุดแข็งรวมของกลุ่มสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่

DNA ของนักวิจัยและวิศวกรของ
โทเร : ยิ่งวิจัยในระดับลึกเท่าไหร่ ยิ่งค้นพบสิ่งใหม่เท่านั้น

ประโยคที่ว่า "ยิ่งวิจัยในระดับลึกมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งค้นพบสิ่งใหม่มากขึ้นเท่านั้น" ได้ถูกสืบทอดต่อกันมาให้เป็นคติพจน์ที่โทเร และยังเป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบัติของนักวิจัยและวิศวกรของเราด้วย แนวคิดที่ซ่อนอยู่ภายใต้วลีนี้ก็คือ เมื่อคุณค้นลึกลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นการค้นพบและการสร้างสรรค์ครั้งใหม่เสมอ เรามักท้าทายขีดจำกัดขั้นสูงสุด การค้นคว้าและวิจัยจะไม่สามารถสำเร็จได้หากมีทัศนคติที่ยึดติดอยู่กับความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้ว การจะทำให้สำเร็จได้นั้นต้องตั้งอยู่บนวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่มองถึงอนาคต และความต้องการของสังคม ด้วยวิธีการนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถสร้างนวัตกรรมที่แท้จริงซึ่งมีคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจได้

Executive Vice President
Representative Member of the Board
Chief Technology Officer, Toray Industries, Inc.
Satoru Hagiwara