วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล

สรุปธุรกิจ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลของเราได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านข้อมูล การสื่อสาร และด้านอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานรวมถึงการใช้งานในวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุแสดงผลทางไฟฟ้า ไฟเบอร์ออปติก และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ นอกจากการให้บริการวัสดุที่ใช้ในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแล้ว เรายังดำเนินงานในด้านใหม่ๆ อย่างแข็งขัน เช่น ในภาคสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตลอดจนในด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

เว็บไซต์รายละเอียดสินค้า