ยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

สรุปธุรกิจ

ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเราช่วยปรับปรุงคุณภาพการรักษาพยาบาล และเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจนวัตกรรมชีวิตที่ Toray กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาเครื่องมือชีวภาพแบบใหม่ที่ผสมผสานนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกัน และผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติที่มุ่งเป้าไปที่ยาเฉพาะบุคคลและยาเชิงป้องกันล่วงหน้า

เว็บไซต์รายละเอียดสินค้า