ซีเอสอาร์ในประเทศไทย (ความรับผิดชอบต่อสังคม)

ด้วยพลังของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
โทเรตอบสนองบทบาทและความรับผิดชอบด้วยการแบ่งปันให้กับสังคม