โฆษณาทางโทรทัศน์

ผีเสื้อสีฟ้า เวอร์ชันครบทั้งหมด(เวอร์ชันยาว)

วัสดุ
เปลี่ยนชีวิตเราได้

Blue Butterfly RO Membrane Version

ผีเสื้อสีฟ้า
เวอร์ชันเมมเบรนของกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส

ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือ การใช้วัสดุอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำดื่ม มารู้จักกับเทคโนโลยีเมมเบรนของกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ของ TORAY

Blue Butterfly Life Innovation Version

ผีเสื้อสีฟ้า
เวอร์ชันนวัตกรรมเพื่อชีวิต

ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือการใช้วัสดุอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อผลักดันการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมและปฏิวัติวงการแพทย์มารู้จักกับเทคโนโลยีด้านวัตกรรมเพื่อชีวิตของ TORAY

Blue Butterfly Automotive Materials Version

ผีเสื้อสีฟ้า
เวอร์ชันวัสดุสำหรับยานยนต์

ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือ การใช้วัสดุอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันวิวัฒนาการ ของอีโคคาร์รุ่นใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มารู้จักกับวัสดุสำหรับยานยนต์ ของ TORAY

Blue Butterfly Plant-based Polyester Version

ผีเสื้อสีฟ้า
เวอร์ชันโพลีเอสเตอร์ที่มาจากพืช

ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือ การใช้วัสดุอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อผลิตเสื้อผ้าเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ที่สวมใส่สบายและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มารู้จักกับโพลีเอสเตอร์ที่มาจากพืช ของ TORAY

Blue Butterfly Food Packaging Film Version

ผีเสื้อสีฟ้า
เวอร์ชันฟิล์มบรรจุภัณฑ์

ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือ การใช้วัสดุอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อยืดอายุของอาหาร และลดปริมาณขยะ บนโลกของเรา มารู้จักกับฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ของ TORAY

Blue Butterfly Carbon Fiber Version

ผีเสื้อสีฟ้า
เวอร์ชันเส้นใยคาร์บอน

ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือ การใช้วัสดุอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโลกที่ทุกคนสามารถ ก้าวถึงขีดสุดของตนได้ มารู้จักกับเส้นใยคาร์บอน ของ TORAY