สารจากประธานกรรมการ
บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายมาซาฮิโระ คิมูระ

สารจากประธานกรรมการ
บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กลุ่มบริษัทโทเรประเทศไทย

กลุ่มบริษัทโทเรได้ขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในเครือแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2506 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยรวมทั้งสิ้นเก้าบริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาของโทเรที่ว่า “เป็นส่วนร่วมกับสังคม ผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ด้วยนวัตกรรมทางด้านความคิด เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์" ในฐานะบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบพื้นฐานต่างๆ กลุ่มบริษัทของเราได้ทุ่มเทพัฒนาตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโลกออกสู่ตลาด รวมทั้งส่งเสริมด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ เรายังดำเนินกิจกรรมองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆ กับการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการจัดการด้านความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การรักษาจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎหมาย

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ากลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและกิจกรรมซีเอสอาร์ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่ต้องการโอกาสในการร่วมงานกับเราด้วย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น