ฟิล์ม

สรุปธุรกิจ

เราให้บริการฟิล์มพลาสติกหลากหลายประเภท เช่น ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ Lumirror™ ฟิล์ม PPS Torelina™ ฟิล์มโพลีโพรพิลีน TORAYFAN™ และฟิล์มแยกแบตเตอรี่ SETELA™ ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ในด้านโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน