ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท

ชื่อบริษัท

Toray Industries, Inc.

ก่อตั้ง

มกราคม 1926

กรรมการผู้จัดการ

นายมิตสึโอะ โอยะ

เงินทุนจดทะเบียน
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565)

147,873 ล้านเยน

Head Office

Nihonbashi Mitsui Tower, 1-1,
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103-8666, Japan

จำนวนประเทศ/ภูมิภาคที่ Toray ดำเนินธุรกิจ
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565)

29

จำนวนบริษัทสาขา/บริษัทในเครือ
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565)

ประเทศญี่ปุ่น: 116
ต่างประเทศ: 201
รวม: 317

จำนวนพนักงาน
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565)

บริษัทแม่: 7,175
บริษัทสาขาภายในประเทศ: 10,413
บริษัทสาขาต่างประเทศ: 31,254
รวม: 48,842

ยอดขายสุทธิรวม
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565)

2,228.5 พันล้านเยน

รายได้จากการดำเนินการรวม
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565)

132.1 พันล้านเยน

ธุรกิจหลัก

การผลิต การแปรรูป และการขายผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้และอื่น ๆ

เส้นใยและสิ่งทอ

ด้ายจากเส้นใยยาว, เส้นใยสั้น, ด้ายจากเส้นใยสั้น, ผ้าทอและถักจากไนล่อน, โพลีเอสเตอร์, อะคริลิค และอื่นๆ, ผ้าที่ไม่ผ่านกระบวนการทอ, ผ้าไม่ทอไมโครไฟเบอร์พิเศษผิวสัมผัสหนังกลับ, ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม

สารเคมีที่ใช้เพื่อประสิทธิภาพ

ไนล่อน, ABS, PBT, PPS และเรซินอื่นๆ และผลิตภัณฑ์หล่อขึ้นรูป, โฟมพอลิโอเลฟิน,โพลีเอสเตอร์, โพลีเอทิลีน, พอลิโพรพิลีนและฟิล์มอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ฟิล์มแปรรูป, วัตถุดิบสำหรับเส้นใยและพลาสติกสังเคราะห์, Fine Chemical, วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล และวัสดุกราฟิก

วัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์

คาร์บอนไฟเบอร์, คาร์บอนไฟเบอร์วัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์ และผลิตภัณฑ์หล่อจากวัสดุเหล่านี้

สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม

วิศวกรรมครบวงจร, คอนโดมิเนียม, อุปกรณ์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไอที, เมมเบรนบําบัดน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, วัสดุสําหรับบ้านอาคารและการใช้งานวิศวกรรมโยธา

วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต

ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

อื่นๆ

การวิเคราะห์, การประเมินทางฟิสิกส์, งานวิจัย, และการบริการอื่นๆ