สัญลักษณ์ของบริษัท

TORAY

โลโก้ของบริษัทที่ใช้สำหรับ Toray Industries, Inc. ในปัจจุบันเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของ Toray ซึ่งได้รับการออกแบบครั้งแรกในปี 1986 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบการก่อตั้งปีที่ 60 สัญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของ Toray ในฐานะบริษัท พนักงานของ Toray ทรัพยากรกายภาพและสินทรัพย์ของ Toray ผลิตภัณฑ์ของ Toray และสารจาก Toray เครื่องหมายอัญประกาศแสดงให้เห็นทัศนคติที่กระตือรือร้นไปสู่การเจรจาของ Toray เราเล็งเห็นคุณค่า ของการสื่อสารระหว่างพนักงานของ Toray และผู้ที่อยู่ภายนอกบริษัทเป็นอย่างมาก และเราปรารถนาที่จะอยู่แถวหน้าในสังคม เราใช้โลโก้เป็นสัญลักษณ์ของ Toray มาเป็นเวลากว่า 30 ปี นับตั้งแต่ที่นำมาใช้ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน เราให้สีของ Toray เป็นสีน้ำเงิน สัญลักษณ์มีเฉดสีน้ำเงินที่ล้ำลึกและดูสวยงาม ทันสมัย ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงความละเอียดและความเที่ยงตรงทางด้านความคิด ตลอดจนสัมผัสแห่งแฟชันอันประณีต นอกจากนี้สีน้ำเงินยังหมายถึง “สีน้ำเงินแห่งสติปัญญา”

การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของบริษัท

มีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์บริษัทของ Toray สามครั้ง โดยวิวัฒนาการของสัญลักษณ์ได้สรุปไว้ด้านล่าง/p>

1926-1963

No victory without unity

No victory without unity

Toyo Rayon Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 1926 ในฐานะผู้ผลิตวิสโคสเรยอน การออกแบบโลโก้ที่ใช้ ในขณะนั้นเป็นรูปวงแหวนที่มีการเชื่อมต่อกันสามวง วางอยู่ในวงกลมสองชั้น แสดงถึงโอกาสที่สวรรค์ประทาน ความได้เปรียบทางด้านพื้นที่ และความปรองดองระหว่างมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรสี่ตัว TOYO Toyo Rayon เอาชนะความยากลำบากมามากมาย ไม่นานนัก หลังจากการก่อตั้งกลับต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำครั้งใหญ่ และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในตลาดไฟเบอร์และสิ่งทอ ตลอดจนความโกลาหลหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อย่างไรก็ตาม เมื่อเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นฟื้นตัวและได้รับการพัฒนาสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงทศวรรษที่ห้าสิบและหกสิบ Toray ได้ขยายตัวกลายเป็นผู้ผลิตไฟเบอร์สังเคราะห์แบบครงวงจร.

1963-1969

Bobbin style logo

Bobbin style logo

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง มีการใช้ชื่อย่อของ Toyo Rayon Co., Ltd. อยู่บ่อยครั้ง หลังจากพิจารณา คำว่า Tore และ Toray ตามตัวสะกดในภาษาอังกฤษที่น่าจะเป็นไปได้ ในที่สุดจึงเลือก Toray เป็นชื่อย่ออย่างเป็นทางการ โลโก้ของบริษัทได้รับการออกแบบใหม่ และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทั้งภายในและภายนอกบริษัทต่างชื่นชอบโลโก้ที่ออกแบบเป็นรูปกระสวยด้าย

1970-1986

Global Toray

Global Toray

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ Toyo Rayon Co., Ltd. ในวันที่ 1 มกราคม 1970 โดยบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น Toray Industries, Inc. อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของบริษัทก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วดังที่ Toyo Rayon เคยปรารถนาไว้มาก่อน ในขณะนั้น Toray ได้วิวัฒนาการจากผู้ผลิต ไฟเบอร์สังเคราะห์ทั่วไปสู่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเคมีแบบครบวงจร ซึ่งดำเนินการในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีที่มีมากมาย รวมถึงพลาสติก สารเคมี Fine Chemical และยา ในการเพิ่มการดำเนินธุรกิจให้เข้าสู่ระดับสากล สิ่งสำคัญ ก็คือการก้าวข้าม "Toray ในแบบตะวันออก" สู่ความเป็น Toray ระดับสากล และเราได้ใช้ชื่อและสัญลักษณ์ใหม่ของบริษัทเพื่อสื่อถึงเจตจำนงเหล่านี้ให้ชัดเจน

1986-

Communicating with society at large to ensure mutual growth

Communicating with society at large to ensure mutual growth

ในปี 1986 Toray ได้ครบรอบการก่อตั้งปีที่ 60 หกสิบปีแห่งการผลิตคือบทพิสูจน์ที่สำคัญ และเราใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอ “แคมเปญการก่อตั้งใหม่” ทั่วทั้งบริษัท เพื่อกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ภายหลังการลงนามในข้อตกลงพลาซ่า ในเดือนกันยายน 1985 อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนของญี่ปุ่น ก็ทะยานสูงขึ้น และถือเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ไม่เพียงแต่สำหรับอุตสาหกรรมไฟเบอร์และสิ่งทอเท่านั้น แต่ยังมีผลสำหรับโครงสร้างทั้งหมดของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นอีกด้วย Toray มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างธุรกิจของตน ตลอดจนการขยายตัวระดับสากลในรูปแบบกลุ่มบริษัท โดยการปรับปรุงการดำเนินการในไซต์การผลิตที่ต่างประเทศซึ่ง ดำเนินการมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 โดยแรกเริ่ม “แคมเปญการก่อตั้งใหม่” มุ่งเน้นที่การปฏิรูปความตระหนักรู้ของพนักงาน และใช้สัญลักษณ์ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ใหม่ขององค์กร (CI) การออกแบบที่สร้างสรรค์โดย Colin Forbes ผู้ก่อตั้ง Pentagram ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบของสหรัฐอเมริกา ได้รับการเลือกเนื่องจากความคิดริเริ่ม รวมถึง สี “น้ำเงินแห่งสติปัญญา” มีการนำเอาเครื่องหมายอัญประกาศมาใช้เสมือนหนึ่งว่าอยู่ในประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงถึงการสนทนาและความสำคัญ สัญลักษณ์ได้รับการออกแบบเพื่อแสดงถึงพันธสัญญาของ Toray Group ที่จะสื่อสารกับสังคมทั้งหมดอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจถึงการเติบโตร่วมกัน นอกจากนี้ยังแสดงถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของกลุ่มในการมีสถานะที่มีความสำคัญในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบการก่อตั้งปีที่ 80 ในปี 2006 Toray ได้เลือก “นวัตกรรมจากเคมี” เป็นสโลแกนใหม่ของบริษัทเพื่อใช้ควบคู่กับสัญลักษณ์ของบริษัท