วัสดุเชิงประกอบเส้นใยคาร์บอน

สรุปธุรกิจ

วัสดุเชิงประกอบเส้นใยคาร์บอนของเราประกอบด้วยเส้นใยคาร์บอนและวัสดุขั้นกลาง เช่น พรีเพรก (Prepreg) และสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป วัสดุเชิงประกอบเส้นใยคาร์บอนไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดพลังงานด้วยน้ำหนักเบากว่าเท่านั้น แต่ยังถูกนำไปใช้ในภาคพลังงานทางเลือก เช่น ในถังสำหรับก๊าซธรรมชาติและไฮโดรเจน รวมทั้งใบพัดกังหันลม และการใช้งานอื่นๆ ในด้านพลังงานหมุนเวียน