ภาพรวมบริษัท

บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS) ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 จากการรวมตัวกันของบริษัท โทเรไนล่อนไทย จำกัด (TNT) บริษัทโทเรไฟเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (TFL) และ บริษัท สามทีเอ็ม พลาสติก จำกัด (3TP) บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายเส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นด้ายไนล่อนฟิลาเม้นท์ และ เส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ฟิลาเม้นท์ เม็ดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม ฟิล์มใสชนิดโพลิโพรพิลีนและฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม ปัจจุบันบริษัทของเรามีโรงงาน 3 แห่งโดยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม

วันก่อตั้งบริษัท บริษัทฯก่อตั้งเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2546
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย
  • เส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นด้ายไนล่อนฟิลาเม้นท์
  • เส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ฟิลาเม้นท์
  • เม็ดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม
  • ฟิล์มใสชนิดโพลิโพรพิลีนและฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม
สำนักงานใหญ่

ชั้น 4 และ 6 อาคารบุปผจิต เลขที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 662-266-6596-8, 662-233-5444
โทรสาร: 662-236-4020, 662-236-1748

CONTACT US

โรงงานกรุงเทพมหานคร
3 ซอยลาดปลาเค้า 71 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์: 662-522-1640-7, 662-971-7710-8
โทรสาร: 662-522-1827
โรงงานอยุธยา
99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์: 663-535-0027
โทรสาร: 663-535-0039
โรงงานนครปฐม
33/3 หมู่ 3 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์: 663-433-2567
โทรสาร: 663-433-1102
โรงงาน

โรงงานกรุงเทพมหานคร

3 ซอยลาดปลาเค้า 71 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์: 662-522-1640-7, 662-971-7710-8
โทรสาร: 662-522-1827

โรงงานอยุธยา

99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์: 663-535-0027
โทรสาร: 663-535-0039

ดูแผนที่ภาพใหญ่

33/3 หมู่ 3 ถนนสุขาภิบาล
ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์: 663-433-2567
โทรสาร: 663-433-1102