เม็ดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม

เม็ดพลาสติกประเภทไนล่อน Amilan® ของโทเร
เม็ดพลาสติกไนล่อน Amilan® ของโทเรเป็นพลาสติกวิศวกรรมทั่วไป ที่มีคุณสมบัติเหนียวเป็นพิเศษ ทนความร้อนและน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม เม็ดพลาสติกประเภทไนล่อน Amilan® ของโทเรได้ถูกนำมาใช้ในชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมทั้งชิ้นส่วนเครื่องจักร

เเม็ดพลาสติกประเภท PBT Toraycon© ของโทเร
เม็ดพลาสติกประเภท PBT Toraycon© ของโทเร เป็นเรซินเทอร์โมพลาสติก ที่ทำจาก โพลิเอสเตอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยการใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของโทเร ในด้านการเกิดโพลิเมอร์ของโพลิเอสเตอร์และวัสดุผสมที่เสริมแรงด้วยเรซิน นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ที่โดดเด่น เช่น ทนต่อความร้อนได้ยาวนาน ทนต่อสารเคมี ทนต่อสภาพอากาศ และทนต่อไฟฟ้าอีกด้วย เม็ดพลาสติกประเภท PBT Toraycon©ของโทเร มีการใช้กันอย่างกว้างขวางในอุปกรณ์เชื่อมต่อและชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ กระสวยด้าย กล่องบรรจุขดลวด ตลอดจนส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าอื่นๆ และชิ้นส่วนขนาดเล็กสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน

สามารถใช้ได้ในงานหลากหลายประเภทเนื่องจากผลิตขึ้นหลายเกรดเพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกันของลูกค้า ได้แก่ ชนิดที่ไม่เสริมแรง ชนิดเสริมแรงด้วยใยแก้ว และตลอดจนชนิดชะลอการลุกลามของไฟ

สามารถดูข้อมูลรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด หรือแต่ละแบรนด์

พลาสติก