นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. มุมมองของเราต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ Toray Industries, Inc. (“TORAY” หรือ “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) และบริษัทในเครือ (เรียก TORAY และบริษัทในเครือเดียวกันว่า “TORAY Group”) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จึงมุ่งหมายที่จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการที่ TORAY เก็บรวบรวม ใช้งาน และแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนด และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
ไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุว่าคุณจำเป็นต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจไม่สามารถมอบบริการของเราให้คุณได้ เนื่องจากเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับคำยินยอมเท่านั้น ดังนั้น โปรดตระหนักไว้เสมอว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนคำยินยอมได้ทุกเมื่อ ถึงแม้ว่าคำยินยอมดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมายในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามคำยินยอมของคุณก่อนดำเนินการเพิกถอน

2. วัตถุประสงค์ของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ;
 2. เพื่อมอบข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ;
 3. เพื่อเผยแพร่ข้อความโฆษณาของ TORAY; และ
 4. เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ฯลฯ

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและอื่นๆ ที่เราได้รับผ่านเว็บไซต์ของเรา

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราผ่านอุปกรณ์ของคุณ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลบางส่วนจากอุปกรณ์หรือเบราเซอร์โดยอัตโนมัติ (เรียกว่า “ไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์”) ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • วันที่และเวลาที่เข้าใช้งาน
 • ระยะเวลาที่เข้าชม
 • ระบบปฏิบัติการของคุณ
 • ปริมาณข้อมูลที่ส่งออกไป
 • ลักษณะการเข้าถึง
 • IP แอดเดรส
 • ชื่อโดเมน
 • ข้อมูลเบราเซอร์ รวมถึงเวอร์ชันและการตั้งค่าภาษา

ระบบจะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยไม่มีการระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ข้อมูลนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบบริการผ่านเว็บไซต์ การเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการรับประกันการดำเนินงานด้านเทคนิคให้เป็นไปอย่างราบรื่นเท่านั้น เพื่อให้เราสามารถตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาดได้
จากแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ของเราที่คุณใช้ส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เราจะได้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อของคุณ
 • ที่อยู่อีเมลของคุณ
 • เนื้อหาข้อความของคุณ
 • บริษัทและแผนกที่คุณกำลังทำงานอยู่
 • ที่อยู่ของคุณหรือที่อยู่ของบริษัทซึ่งคุณกำลังทำงานอยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 • วันและเวลาที่คุณส่งข้อความ
 • IP แอดเดรส

ข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดจะไม่มีการเปิดเผยกับบุคคลที่สามจากภายนอก เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อตอบกลับข้อสงสัยของคุณให้เร็วที่สุดเท่านั้น หรือในกรณีที่เราได้รับคำยินยอมโดยเฉพาะเจาะจงจากคุณเท่านั้น
นอกเหนือจากนี้ เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราในเอกสารอีกฉบับ

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงเวลาที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา และเพื่อให้เราดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

5. เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีใด

เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือรายอื่นของ TORAY Group ตามรายนามด้านล่างนี้ ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ด้านการใช้งานร่วมกันดังที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจแชร์ร่วมกันมีดังนี้:

 • ชื่อของคุณ
 • ที่อยู่อีเมลของคุณ
 • เนื้อหาข้อความของคุณ
 • บริษัทและแผนกที่คุณกำลังทำงานอยู่
 • ที่อยู่ของคุณหรือที่อยู่ของบริษัทซึ่งคุณกำลังทำงานอยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 • วันและเวลาที่คุณส่งข้อความ

รายนามบริษัทที่อาจได้รับการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือ TORAY Group เป็นหลัก ตามลิงค์ URL ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:
https://www.toray.com/network/index.html

วัตถุประสงค์ในการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

 • เพื่อจัดการกับข้อซักถามจากลูกค้าอย่างเหมาะสม;
 • เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่ดำเนินการร่วมกับงานด้านธุรกิจ; และ
 • เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่

ชื่อหรือนามของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่แชร์ไว้มีดังต่อไปนี้:

Thai Toray Synthetics Co., Ltd. (TTS)

6. การมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

ตามกฎแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ได้รับการเปิดเผยโดยอัตโนมัติต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการแชร์ไว้ดังที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เราต้องดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนด กระบวนการทางกฎหมายและการฟ้องร้องทั้งภายในหรือภายนอกประเทศที่คุณพักอาศัย หรือคำร้องขอจากสาธารณชนและผู้มีอำนาจจากรัฐบาล และ/หรือในกรณีที่เราพิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวคือสิ่งที่จำเป็น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมทั้งในด้านความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงประเด็นที่สำคัญต่อสาธารณะด้านอื่น เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่พิจารณาโดยสุจริตแล้วว่าการเปิดเผยดังกล่าวคือการกระทำที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเรา ติดตามเพื่อรับการเยียวยาตามสิทธิ เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา เพื่อตรวจหาการทุจริต หรือเพื่อปกป้องผู้ใช้หรือการดำเนินงานของเรา

7. มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล (รวมถึง การป้องกันจากการจัดการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต การสูญหายโดยไม่ตั้งใจ การถูกทำลาย หรือเกิดความเสียหาย) ยิ่งไปกว่านั้น เรายังใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งด้านเทคนิคและในระดับองค์กร ซึ่งได้วางรูปแบบไว้เพื่อให้สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ผนวกมาตรการคุ้มครองเข้ากับกฎบริษัทของเราเพื่อให้การป้องกันในระดับนี้เกิดผลสำเร็จ
ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของเราได้เข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะช่วยรับรองว่าการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเบราเซอร์และเซิร์ฟเวอร์มีความปลอดภัยและรัดกุม ดังนั้น หากเบราเซอร์ของคุณไม่สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ SSL ได้ โปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์เวอร์ชันล่าสุดที่สามารถทำงานร่วมกันได้ก่อน หากที่อยู่เว็บไซต์ขึ้นต้นด้วย “https://” หมายความว่าเว็บไซต์ดังกล่าวใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ SSL
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว นอกเสียจากมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ยาวนานกว่านั้น หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อกำหนด

8. การแจ้งเตือนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนความปลอดภัยโดยการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังภายนอก การจัดเก็บ หรือการจัดการในรูปแบบอื่นอันเนื่องมาจากการทำลาย การสูญหาย การดัดแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่เจตนาหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรามีกระบวนการจัดการและข้อกำหนดของบริษัทที่ตั้งไว้เพื่อระบุและตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวทันที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินของเรา ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ เช่น ข้อมูลรั่วไหล เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมของสถานการณ์ดังกล่าว เช่น เขียนรายงานแจ้งให้หน่วยงานที่กำกับดูแลทราบและติดต่อบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ

9. คำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ TORAY ได้เก็บรวบรวมไว้ คุณสามารถขอรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพียงเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต ในกรณีที่คุณต้องการขอรายการดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อภายใต้หัวข้อที่ 13 ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ TORAY จะพิจารณาคำขอของคุณตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะตอบกลับตามความเหมาะสม

 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการยืนยันจากเรา ว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในความดูแลหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถส่งคำขอเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้บางประการ เช่น วัตถุประสงค์ในการจัดการและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสงสัย
 2. การแก้ไขและการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: หากคุณคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง คุณสามารถส่งคำขอถึง TORAY เพื่อดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลได้
 3. การระงับการใช้งานและการลบข้อส่วนมูลส่วนบุคคลของคุณ: เมื่อใดก็ตามที่ TORAY จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างผิดกฎหมาย คุณสามารถส่งคำขอถึง TORAY เพื่อระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 4. การร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานผู้กำกับดูแล: เมื่อใดก็ตามที่ TORAY กระทำการที่ไม่สุจริต คุณสามารถยื่นร้องเรียนเรากับเจ้าพนักงานผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อมูลส่วนบุคคลของเยาวชน

ตามกฎแล้ว เราไม่มีเจตนาที่จะรวบรวมและจัดการข้อมูลของเยาวชนในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากเราทราบว่าได้เก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลที่มาจากเยาวชน เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. การเชื่อมโยงไปยังบริการของบุคคลที่สามและเว็บไซต์อื่น

เราอาจมีไฮเปอร์ลิงค์ที่มีต้นทางจากเว็บไซต์ของ TORAY Group ไปยังแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังที่แสดงเป็นตัวอย่างตรงด้านล่าง เนื่องจากเราไม่ได้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามรวมถึงเนื้อหาต่างๆ ในแต่ละลิงค์ เราจึงไม่มีความรับผิดต่อเนื้อหาเหล่านั้น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดเพื่อศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Google Maps (เป็นตัวอย่าง)
ในบางหน้าเว็บบนเว็บไซต์ เราได้ใช้ Google Maps API ซึ่งให้บริการโดย Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) บริการนี้จะช่วยแสดงให้คุณเห็นตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานของเราเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

เมื่อมี Google Maps ฝังอยู่บนหน้าเว็บ IP แอดเดรสของคุณจะถูกส่งต่อไปยัง Google โดยตรงทันทีที่คุณเข้าชมหน้าเว็บนั้นๆ รวมไปถึงคุกกี้ก็จะถูกจัดเก็บไว้ด้วย โดยคุณสามารถศึกษาข้อมูลและใช้งานการจัดการข้อมูลของ Google ได้ทุกเวลาที่: https://policies.google.com/privacy?hl=th&gl=de

หากคุณไม่ยินยอมให้ส่งต่อข้อมูลของคุณไปยัง Google เมื่อมีการใช้งาน Google Maps ในอนาคต คุณสามารถเลือกปิดใช้งานบริการ Google Maps บนเว็บทั้งหมดได้โดยปิดใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ของคุณ ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะปิดการทำงานของ Google Maps บนเว็บไซต์ทั้งหมด

12. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมไปถึงมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และจะตรวจสอบและพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขดังกล่าวอยู่บนเว็บไซต์

13. การติดต่อ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดการโดยเรา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราผ่านแบบฟอร์มข้อซักถามด้านล่าง

Contact