เครื่องจักรด้านการผลิต

โครงสร้างโดยรวม

ก. โรงงานกรุงเทพมหานคร

โรงงานในกรุงเทพมหานครก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2506 และเริ่มการผลิตในเดือนมกราคม พ.ศ.2510ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 โรงงานได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ในการผลิตคอมปาวด์ชิป สำหรับยานยนต์และการใช้งานทางไฟฟ้า โรงผลิตตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานดอนเมือง จากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์หลัก

  1. เส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นด้ายไนล่อนฟิลาเม้นท์
  2. เส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ฟิลาเม้นท์
  3. เม็ดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม

ข. โรงงานอยุธยา

โรงงานพระนครศรีอยุธยาก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2534 และเริ่มการผลิตในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 โรงงานได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่เพื่อผลิตด้าย N66 สำหรับ ทำถุงลมนิรภัย โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่นิคมอุสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์หลัก

  1. เส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นด้ายไนล่อนฟิลาเม้นท์
  2. เส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ฟิลาเม้นท์

ค. โรงงานนครปฐม

โรงงานนครปฐมก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2531 และเริ่มต้นการผลิตในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 45 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์หลัก

  1. ฟิล์มใสชนิดโพลิโพรพิลีน (CPP)
  2. ฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม (ชนิด CPP PET)