TPRC

ความเป็นมา

บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (TPPT) เกิดจากการร่วมทุนของ บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น จำกัด ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในโตเกียว ทำธุรกิจด้านการขึ้นรูปพลาสติกและการตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติก กับบริษัทในเครือของกลุ่มโทเรในประเทศไทย คือ บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS) และบริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (TTH) TPPT ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสาขาในประเทศไทยให้กับ บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นส่วนที่สองที่ขยายสู่ต่างประเทศ หลังจากขยายไปที่ประเทศจีนเป็นประเทศแรก โดย TPPT ดำเนินธุรกิจด้านการขึ้นรูปพลาสติก เพื่อเป็นฐานเชื่อมโยงประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และภูมิภาคอาเซียน

ธุรกิจของบริษัท บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคส์
เทคโนโลยี จากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจนี้และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการผลิต ยกระดับให้การผลิตพลาสติกของเราเป็นไปใด้ในหลากหลายรูปแบบ สามารถนำเสนอการออกแบบที่ปรับเปลี่ยนได้และพัฒนาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนของลูกค้า
เกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

วันก่อตั้ง

27 ธันวาคม 2556

ทุนจดทะเบียน

124 ล้านบาท

เครื่องจักรหลัก

เครื่องอัดฉีดขึ้นรูป

การผลิต

ชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคส์

โรงงาน บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 3 ซอยลาดปลาเค้า 71 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 662-971-6255-7
โทรสาร : 662-071-6258

CONTACT US