MATERIALS CHANGE OUR LIVES

Toray at a glance

Business

การสร้างคุณค่าใหม่โดยใช้วัสดุขั้นสูง

ในปี 1926 เราเริ่มต้นจากธุรกิจการผลิตด้ายเรยอน ตั้งแต่นั้นมา เราได้ดำเนินธุรกิจเพื่อผลิตวัสดุพื้นฐาน และได้มีส่วนร่วมในการผลิตวัสดุล้ำสมัยและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มในหลากหลายสาขา รวมถึงเรซิน เคมีภัณฑ์ ฟิล์ม เส้นใยคาร์บอน และวัสดุเชิงประกอบ อิเล็กทรอนิกส์และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การบำบัดน้ำ และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากสาขาสิ่งทอดั้งเดิมของเรา

R&D

"การแสวงหาขีดจำกัดสูงสุด" "การบูรณาการเทคโนโลยี" และ "ความต่อเนื่องระยะยาว" เป็นวลีสำคัญของ Toray Group

แหล่งที่มาของนวัตกรรมของเราคือ การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีของเรา เรามักมองไม่เห็นวัสดุในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย จึงมักไม่ให้ความสนใจกับวัสดุ แต่หากไม่มีวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่แล้ว เราจะไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ดึงดูดใจได้เลย เทคโนโลยีหลักสี่ประการที่เราปลูกฝังที่ Toray ได้แก่ เคมีโพลิเมอร์ เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี ด้วยการทุ่มเทพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเหล่านี้จนถึงขีดสุด จึงสามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่และวัสดุใหม่ได้

การวิจัยและพัฒนา

 • เคมีโพลิเมอร์

 • เคมีอินทรีย์สังเคราะห์

 • เทคโนโลยีชีวภาพ

 • นาโนเทคโนโลยี

Company info

การช่วยเหลือสังคมผ่านการสร้างคุณค่าใหม่

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1926 เราได้ดำเนินการตามความเชื่อที่ว่าแต่ละบริษัทเป็นสถาบันสาธารณะที่ให้ความช่วยเหลือสังคมผ่านทางธุรกิจของตน เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมผ่านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการร่วมสร้างสรรค์กับลูกค้าของเรา และผ่านค่านิยมหลักสามประการของเราในการช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการจากมุมมองระยะยาว และการจัดการที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง

ค่านิยมหลักสามประการของเรา ・การช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ ・การจัดการจากมุมมองระยะยาว ・การจัดการที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการร่วมสร้างสรรค์กับลูกค้าของเรา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

ข้อมูลพื้นฐาน(ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2023)

 • ก่อตั้งเมื่อ
  1926
 • รายได้
  2,489.3พันล้านเยน
 • รายได้จากการดำเนินงานหลัก
  96พันล้านเยน
 • จำนวนพนักงาน (รวม):
  48,682

Towards 2050 (Sustainability Vision)

พันธกิจของเรา

โลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาหลายประการ โดยคาดว่าประชากรโลกจะสูงถึง 1 หมื่นล้านคนภายในปี 2050 หลายประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายของประชากรสูงอายุ และปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนน้ำ และการสูญเสียทรัพยากรที่เลวร้ายลงในแต่ละวัน ปัญหาเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกันและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ พันธกิจของ Toray Group คือการมอบโซลูชันที่แท้จริงสำหรับปัญหาเหล่านี้โดยการจัดหาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและวัสดุขั้นสูงที่ตอบสนองความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญในด้านการพัฒนาและความยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย "สี่โลก" ของเราภายในปี 2050

ความยั่งยืน

 • การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์อย่างสมบูรณ์
 • ทรัพยากรที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน
 • สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู
 • สุขภาพที่ดีขึ้น