History

2529

พิธีรำลึกการครบรอบการก่อตั้งหกสิบปีของ Toray
การเผยสัญลักษณ์ใหม่ประจำองค์กรและปรัชญาการบริหารจัดการ

กำหนดปรัชญาองค์กร

หลักการดั้งเดิมของ Toray "Toyo Rayon ให้การสนับสนุนชุมชน" มีขึ้นในปี 2498 Shigeki Tashiro ผู้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท กล่าวว่า "บริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นเดียวกันกับตัวบุคคล ในการที่จะต้องปรับปรุงสังคมที่ตนอยู่อาศัย" ในปี 2529 ที่ครบรอบหกสิบปีของการก่อตั้งบริษัทของเรา เราได้กำหนดปรัชญาองค์กรขึ้นมาใหม่ ได้แก่ "สนับสนุนสังคมผ่านทางการสร้างค่านิยมใหม่ด้วยความคิด เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์" จนถึงปัจจุบัน เรายังคงยึดมั่นในหลักปรัชญานี้ของเรา ในขณะเดียวกัน เรายังจัดทำสัญลักษณ์ใหม่ประจำองค์กรของเราขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับการทำธุรกิจครบรอบ 60 ปี