History

2542

Toray Advanced Materials Korea Inc.
Toray Advanced Materials Korea Inc.

ก่อตั้ง Toray Saehan Inc. (ปัจจุบัน Toray Advanced Materials Korea Inc.) ในสาธารณรัฐเกาหลี

ความสัมพันธ์ระหว่าง Toray กับสาธารณรัฐเกาหลีเริ่มต้นขึ้นในปี 2506 ก่อนที่ญี่ปุ่นจะมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต ในขณะนั้นเราเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีการผลิตไนลอนให้แก่ Korea Nylon Inc. (ปัจจุบัน Kolon Industries, Inc.) ในเดือนตุลาคม 2542 เราได้เข้าซื้อฝ่ายเส้นใยและฟิล์มของ Saehan Industries Inc. และได้ก่อตั้ง Toray Saehan Inc. โดยร่วมทุนกับ Saehan Industries Toray ได้เข้าเป็นเจ้าของ 100% ในเดือนมกราคม 2551 และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Toray Advanced Materials Korea Inc. ในเดือนพฤษภาคม 2553 ในงานแถลงข่าวที่ประกาศถึงโครงการพัฒนานี้ในกรุงโซล ประธานกรรมการ Sadayuki Sakakibara กล่าวว่า "เราสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในเกาหลีมาเป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี ทั้งนี้ มิใช่ด้วยวิธีการแสวงหาผลกำไรในระยะสั้น แต่เป็นการใช้หลักการบริหารจัดการของ Toray ที่กำหนดให้องค์กรจะต้องมองการณ์ไกลเพื่อเติบโตและพัฒนาอย่างสอดคล้องไปกับเศรษฐกิจและสังคม"