History

2559

R&D Innovation Center for the Future (แนวคิดของศิลปิน)
R&D Innovation Center for the Future (แนวคิดของศิลปิน)

ตัดสินใจก่อตั้ง R&D Innovation Center for the Future (ชิงะ)

องค์กรตัดสินใจจัดตั้ง R&D Innovation Center for the Future ในฐานะที่เป็นโครงการเพื่อฉลองการก่อตั้งครบรอบเก้าสิบปีของเรา ศูนย์จะมีที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง Sonoyama ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของโรงงานชิงะ โดยหลักๆ แล้ว จะประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปรับปรุงใหม่ของ Central Research Laboratories แห่งเก่า และเราจะปรับปรุงหน้าที่การทำงานของศูนย์ให้เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของเราสำหรับการวิจัยในทั่วโลก การก่อสร้างมีกำหนดจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562