History

2513

พนักงานแสดงธงบริษัทภายใต้ชื่อใหม่ "Toray" [ประมาณปี 2514] โลโก้บนธงบริษัทถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2506

Toyo Rayon Co., Ltd. เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Toray Industries, Inc.

ในช่วงระยะเวลา 45 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งของเรา ที่ Toray เราทุ่มเททำงานเพื่อขยายธุรกิจสำหรับเส้นใยสังเคราะห์หลักทั้งสามชนิด และสร้างความหลากหลายให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกและวัตถุดิบสำหรับเส้นใยสังเคราะห์ อย่างไรก็ตาม การผลิตด้ายเรยอนได้ค่อยๆ เลิกไป*ในปี 2506 ส่งผลให้ชื่อของบริษัทขาดความสอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริง ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจว่า วิธีที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนชื่อบริษัท Seiichiro Hirota ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กล่าวว่า "ในวันนี้ เราทุ่มเทความพยายามเพื่อเปิดธุรกิจในสาขาใหม่ที่มีอนาคตสดใส และเราทำงานเพื่อเติบโตร่วมกันในฐานะที่เป็นองค์กรระดับโลก เราจะมอบความหวังสู่อนาคต และเราเปลี่ยนชื่อบริษัทของเราเพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์ใหม่ ทั้งต่อพนักงานของเราและโลกภายนอก"

*ค่อยๆ เลิกผลิตเรยอน-คอตตอนไปในปี 2518