ค้นหาผลิตภัณฑ์

ค้นหาตามการใช้งาน

ค้นหาตามธุรกิจ

Lumirror™

Lumirror

ฟิล์มพอลิเอสเตอร์

Torelina™

Torelina

ฟิล์มโพลีเฟนิลีนซัลไฟด์ (PPS)

TORAYFAN™

TORAYFAN

ฟิล์มพอลิโพรพิลีน

PICASUS™

PICASUS

ฟิล์มที่เป็นชั้นนาโน

SETELA™

SETELA

ฟิล์ม แผ่นกั้นสำหรับแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

Metalized CPP

Easy-Peel Film

CPP for Lamination

CPP for Retort