PICASUS

PICASUS™
  • PICASUS™
  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

ฟิล์มที่เป็นชั้นนาโน

PICASUS™ G เป็นฟิล์มที่ใช้เทคโนโลยีการสร้างชั้นแบบนาโนซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Toray เพื่อสร้างความเงางามเช่นเดียวกับโลหะโดยไม่ต้องใช้ส่วนประกอบโลหะจริงแต่อย่างใด วัสดุสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสามารถนำมารวมกับการหล่อเรซินได้ การให้ความความเงางามเช่นเดียวกับโลหะโดยไม่ต้องใช้โลหะจริง ช่วยลดความจำเป็นของกระบวนการชุบหรือทาสี ดังนั้นจึงเป็นการลดภาระทางสิ่งแวดล้อมด้วย เหมาะสำหรับใช้ในการประดับโทรศัพท์มือถือและเคสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เราวางแผนจะขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ในอนาคต เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่หลากหลาย เช่น PICASUS™ DC ที่มีคุณสมบัติการสะท้อนกลับความถี่แคบสูง, PICASUS™ CM ที่มีคุณสมบัติการยอมให้น้ำซึมผ่านย่านใกล้อินฟราเรด และ PICASUS™ BC ที่มาพร้อมคุณสมบัติการตัดแสงสีฟ้า