Lumirror

Lumirror™
  • Lumirror™
  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

ฟิล์มพอลิเอสเตอร์

Lumirror™ เป็นฟิล์มประสิทธิภาพสูงที่ทำงานได้หลากหลาย ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของ Toray มีการใช้งานฟิล์มชนิดนี้มากมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เป็นวัสดุอุตสาหกรรม (สำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น หน้าจอแบน วัสดุสำหรับผลึกเหลว และ Process Releasing Sheet) และใช้เป็นวัสดุแม่เหล็ก (สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ และเทป DVC เป็นต้น) Lumirror™ ยังมีการใช้งานอีกมากในการเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์