Easy-Peel Film

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้มีคุณสมบัติปิดสนิทแต่ลอกออกง่ายสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทลอกฝาแล้วเปิดรับประทาน  เช่น ถ้วยเจลลี่ ฝาปิดถาดอาหารต่างๆ ฟิล์มของโทเรเหมาะทั้งกับภาชนะ ที่ทำจากวัสดุ PP และ PE 

Presentation Material