Torelina

Torelina™
  • Torelina™
  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

ฟิล์มโพลีเฟนิลีนซัลไฟด์ (PPS)

ฟิล์ม Torelina™ เป็นฟิล์ม PPS ชนิดแรกในโลกที่ทำเป็นอุตสาหกรรมโดย Toray ด้วยคุณลักษณะทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม และมีเสถียรภาพเชิงมิติ รวมถึงทนความร้อนในระยะยาวที่ได้รับการอนุมัติจาก UL ผลิตภัณฑ์ Torelina™ จึงสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก LUMIRROR™ และตัวฟิล์มมีคุณสมบัติหน่วงการลามของไฟ มีการใช้งานฟิล์มชนิดนี้อย่างหลากหลาย ซึ่งรวมถึง ตัวเก็บประจุและฉนวนกันไฟฟ้า ตลอดจนส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด