ค้นหาผลิตภัณฑ์

ค้นหาตามการใช้งาน

ค้นหาตามธุรกิจ

RAYBRID™

RAYBRID

วัสดุผสมเปียกที่มีคุณสมบัติไวแสง

SEMICOFINE™

SEMICOFINE

การเคลือบพอลิอิไมด์ชนิดไม่ไวแสง

PHOTONEECE™

PHOTONEECE

การเคลือบพอลิอิไมด์ชนิดไวแสง

Light-emitting Materials for Organic EL

Light-emitting Materials for Organic EL

วัสดุเปล่งแสงสำหรับ Organic EL

Coating materials for image sensors

Coating materials for image sensors

วัสดุเคลือบสำหรับเซ็นเซอร์ภาพ

TOPTICAL™

TOPTICAL

ตัวกรองสีสำหรับหน้าจอผลึกเหลว

Photoclear™

Photoclear

วัสดุโปร่งแสงสำหรับจอผลึกเหลวสี

TORELIEF™

TORELIEF

เพลทพิมพ์ภาพพิมพ์นูนแบบไวแสง