TORELIEF

TORELIEF™
  • TORELIEF™
  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

เพลทพิมพ์ภาพพิมพ์นูนแบบไวแสง

เพลทพิมพ์ภาพพิมพ์นูนแบบไวแสง TORELIEF™ ได้รับการพัฒนาจากความชำนาญด้านเทคนิคของ Toray ในด้านเคมีพอลิเมอร์และเรซิน ปัจจุบัน มีการใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศจากลูกค้าที่ชื่นชอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ ในการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส และคุณภาพการพิมพ์ที่เชื่อถือได้มาก สิ่งสำคัญของเรา ณ ปัจจุบันก็คือ การโปรโมตเพลท TORELIEF™ CTP ใหม่ของเราเพื่อเร่งให้มีการใช้วิธีการแบบดิจิตัลในการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส เราจะดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม