PHOTONEECE

PHOTONEECE™
  • PHOTONEECE™
  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

การเคลือบพอลิอิไมด์ชนิดไวแสง

วัสดุหลักเกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำของ Toray คือการเคลือบพอลิอิไมด์ที่ใช้สำหรับชั้นบัฟเฟอร์/ฉนวนในสารกึ่งตัวนำและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้มีผลิตภัณฑ์มากมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะ ซึ่งรวมถึง วัสดุที่ไม่ไวแสง อย่าง และผลิตภัณฑ์ที่ไวแสง อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่มีความไวแสงโทนบวก สามารถวางใจได้มากเมื่อใช้ ในการสร้างรูปแบบที่มีความละเอียดสูง นอกจากนี้ตลาดยังให้การต้อนรับ เนื่องจากคุณลักษณะอันยอดเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย