Photoclear

Photoclear™
  • Photoclear™
  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

วัสดุโปร่งแสงสำหรับจอผลึกเหลวสี

วัสดุเคลือบแบบใส เป็นวัสดุเคลือบแบบใสชนิดบวก ซึ่งใช้ Siloxane ที่สามารถนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับจอภาพผลึกเหลว (LCD) และการใช้งานของแผงสัมผัส รวมทั้งในวงการอิเล็กทรอนิกส์มีความต้านทานความร้อนและความโปร่งใสที่ดีเยี่ยม และมีความไวสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง