ค้นหาผลิตภัณฑ์

ค้นหาตามการใช้งาน

ค้นหาตามธุรกิจ

TOYOLAC™

TOYOLAC

เรซิน ABS, เรซิน AS, เรซิน ASA และอัลลอยอื่นๆ

Amilan™

Amilan

เรซินไนลอน

TORAYCON™

TORAYCON

เรซินโพลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT)

SIVERAS™

SIVERAS

เรซินพอลิเอสเตอร์ชนิดผลึกเหลว

TORELINA™

TORELINA

เรซินโพลีเฟนิลีนซัลไฟด์ (PPS)

TORAYPEF™

TORAYPEF

โฟมพอลิโอเลฟิน

TORAYCA™Resin

TORAYCAResin

เทอร์โมพลาสติกชนิดเสริมแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์

Toray Nylon Particulate

Toray Nylon Particulate

ผงไนลอนทรงกลม