TOYOLAC

TOYOLAC™
  • TOYOLAC™
  • Empty
  • Empty
  • Empty

เรซิน ABS, เรซิน AS, เรซิน ASA และอัลลอยอื่นๆ

เรซิน TOYOLAC™ ABS มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม คุณสมบัติทางกายภาพที่ได้สัดส่วน และหล่อขึ้นรูปได้อย่างยอดเยี่ยม เรซินชนิดนี้มีการใช้งานที่หลากหลาย นับตั้งแต่อุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ไปจนถึงส่วนประกอบภายในและภายนอกรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตลอดจนผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคนานาชนิด