SIVERAS

SIVERAS™
  • SIVERAS™
  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

เรซินพอลิเอสเตอร์ชนิดผลึกเหลว

SIVERAS™ เป็นสุดยอดพลาสติกวิศวกรรม ที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีพอลิเมอร์จาก Toray SIVERAS™ มีเสถียรภาพเชิงมิติ และหล่อขึ้นรูปได้ (เช่น ความสามารถในการไหลตัวแบบผนังบาง) ทำให้มีคุณลักษณะการดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยม พร้อมความแข็งแกร่งเป็นเลิศ และมอดูลัสของสภาพยืดหยุ่นสูง ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ จึงมีการใช้ SIVERAS™ ในขั้วต่อ เซ็นเซอร์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และชิ้นส่วนหัวอ่านซีดี ตลอดจนใช้ในส่วนประกอบของเครื่องถ่ายเอกสารและโทรสารในสำนักงานและอุปกรณ์ภาพและเสียง