TORELINA

TORELINA™
  • TORELINA™
  • Empty

เรซินโพลีเฟนิลีนซัลไฟด์ (PPS)

พลาสติกวิศวกรรม ประสิทธิภาพสูงของ Toray อย่างเรซิน TORELINA™ มีคุณลักษณะยอดเยี่ยมในด้านทนความร้อน หน่วงการลามของไฟ และทนสารเคมี ความแข็งแรงทางกายภาพ และความสามารถในการไหลตัว ที่ดีเยี่ยม ทำให้ได้ความแม่นยำในด้านขนาดเป็นอย่างมาก คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานหลายประเภท เช่น สวิตช์ ขั้วต่อ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าอื่นๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และส่วนประกอบรถยนต์อื่นๆ ตลอดจนส่วนประกอบอุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งรวมถึง ชิ้นส่วนแชสซีและตัวเครื่อง