ค้นหาผลิตภัณฑ์

ค้นหาตามการใช้งาน

ค้นหาตามธุรกิจ

TORAYCA™

TORAYCA

เส้นใยคาร์บอนแบบใช้โพลิอะคลิโลไนไทรล์

TORAYCA™PREPREG

TORAYCAPREPREG

พรีเพรกเส้นใยคาร์บอนแบบใช้โพลิอะคลิโลไนไทรล์

TORAYCA™FABRICS

TORAYCAFABRICS

ผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้พอลิอะคริโลไนทริล

TORAYCA™LAMINATES

TORAYCALAMINATES

ลามิเนตเส้นใยคาร์บอนแบบใช้โพลิอะคลิโลไนไทรล์

TORAYCA™COMPOSITES

TORAYCACOMPOSITES

วัสดุเชิงประกอบเส้นใยคาร์บอนแบบใช้โพลิอะคลิโลไนไทรล์