TORAYCAFABRICS

TORAYCA™FABRICS
  • TORAYCA™FABRICS
  • Empty
  • Empty
  • Empty

ผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้พอลิอะคริโลไนทริล

ผ้า TORAYCA™ ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ ด้วยความที่มาในรูปแบบแผ่นชีตจึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการได้ง่าย และสามารถทำให้อิ่มตัวด้วยเรซินได้ทันที มีการใช้ผ้า TORAYCA™ ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการใช้เป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงสำหรับผลิตภัณฑ์วิศวกรรมโยธา วัสดุสำหรับอุปกรณ์กีฬา เช่น จักรยาน และส่วนประกอบของอากาศยาน ในฐานะผู้ผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ชั้นนำของโลก Toray มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจผ้าให้กว้างขึ้น