รอบๆ ตัวกับโทเรรอบๆ ตัวกับโทเร

การผลิตวัสดุ

ที่ Toray การคิดค้นเทคโนโลยีช่วยให้เราสร้างสรรค์วัสดุเพื่อการใช้งานด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง เราดำเนินการตามแนวทางแห่งธรรมชาติในการผลิตวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายด้วยการวิจัยและเคมี

ENTER

การรองรับวิถีชีวิต

วัสดุของ Toray รองรับพื้นฐานชีวิตของเรา ไม่ว่าคุณจะทำงานหนักหรือผ่อนคลายอยู่กับครอบครัว หรือแม้แต่ออกกำลังกาย สิ่งที่รายล้อมตัวคุณอยู่ก็คือวัสดุของเราทั้งสิ้น

ENTER