เครื่องแบบนักเรียน

Thai Toray Brand เป็นตัวแทนของความเชื่อใจและความสบายของลูกค้าเป็นเวลา กว่า 47 ปี Thai Toray Fabric เป็นสิ่งทอจากเส้นใยปั่นเกลียวผสมที่ประกอบด้วย พอลิเอสเตอร์และวิสโคส การผสมแบบเฉพาะของเราได้ผสานคุณลักษณะ อันดับหนึ่งของวิสโคสในด้านความสบาย มันเงา และดูดซับความชื้นเข้ากับ ความแข็งแรงและความทนทานต่อการขัดสีในระดับสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ของ Thai Toray Fabric ได้รับการพิสูจน์จาก การทดลองในห้องปฏิบัติการอย่างครอบคลุม

เสื้อผ้าและเครื่องแบบที่ผลิตจาก Thai Torays Fabric ปัจจุบันมีความแข็งแรงและทนทานอย่างยิ่ง แต่ยังคงสวยงามและให้ความสบายเพียงพอต่อการใส่ทุกวัน