ผ้าที่มีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิตย์

ผ้าที่มีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิตย์
  • ผ้าที่มีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิตย์
  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

ผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตถาวรของ Toray ได้รับการพัฒนาโดยใช้เส้นด้ายพอลิเอสเตอร์ ชนิดใหม่ของ Toray ที่มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตความเข้มข้นสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา เทคโนโลยีการเตรียมโพลิเมอร์และการดัดแปรโพลิเมอร์ขั้นสูงของ Toray ทำให้สามารถผสมสารป้องกันไฟฟ้าสถิตเข้าไปในเส้นด้ายตามความยาวของเส้นด้าย ซึ่งยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านไปได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มีคุณสมบัติการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่เหนือกว่าในอุณหภูมิต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่วัสดุกลุ่มป้องกันไฟฟ้าสถิตทั่วไปของ Toray ที่ไม่สามารถทำได้