senbism

ผ้าแฟชั่นจากญี่ปุ่น

ผ้าแฟชั่นที่มาพร้อมพลังในการแสดงออกอย่างที่เส้นใยธรรมชาติไม่อาจเทียบได้ ผ้านี้ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของ Toray ตลอดจนทักษะที่สั่งสมกันมาจากการทอ การถัก และการย้อมสีแบบญี่ปุ่น