ค้นหาผลิตภัณฑ์

ค้นหาตามการใช้งาน

ค้นหาตามธุรกิจ

Toray RO

Toray RO

องค์ประกอบของเมมเบรนแบบรีเวิร์สออสโมซิส

Toray UF

Toray UF

โมดูลเมมเบรนสำหรับการกรองแบบอัลตราฟิลเทรชั่นและการกรองแบบไมโครฟิลเทรชั่น

TORAY MBR

Toray MBR

โมดูลเมมเบรนชนิดชนิดจุ่มสำหรับ Membrane Bioreactor

torayvino™

torayvino

เครื่องกรองน้ำภายในบ้าน

TORAYSHOWER™

TORAYSHOWER

ฝักบัวแบบลดคลอรีน

TORAYSEE™

TORAYSEE

ผ้าสำหรับทำความสะอาดชนิดไมโครไฟเบอร์